કર્જ આપતી કંપનીઓ પર RBI કડક, ગ્રાહકોને આપશે તમામ પ્રકાર કે લોન ઓપશનની માહિતી

images Mahindra Thar

RBI લોન સેવા પ્રી (એલએએસપી) પર આરબીઆઈએ કડક રૂખ બતાવે છે ગ્રાહકોને બધા ઓપ્શન જણાવે છે. નિર્ણય લેવો સંભવિત ગ્રાહકો માટે નિર્ણય લેવો. ઘણા એલએસપી લોન ઉત્પાદનો માટે એગ્રીગેટર પણ કામ કરે છે. આવા તેમના પાસાઓના ઘણા પ્રકારોના ધિરાણ ઉત્પાદનો વિશે માહિતી હતી.

આરબીઆઈ ને પારદર્શિતાના ઉદ્દેશ્યથી શુક્રવારને બેંકો એજન્ટ તરીકે કામ કરવા માટે લોન સેવા પ્રી (એલએસપી) માટે નવા નિયમોનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો. તેમણે કહ્યું છે કે કેએસપી ગ્રાહકો તમારા પાસે ઉપલબ્ધ છે એલ તમામ લોન ઓફરોની માહિતી ઉપલબ્ધ કરો.

નિર્ણય લેવો સંભવિત ગ્રાહકો માટે નિર્ણય લેવો. ઘણા એલએસપી લોન ઉત્પાદનો માટે એગ્રીગેટર પણ કામ કરે છે. આવા તેમના પાસાઓના ઘણા પ્રકારોના ધિરાણ ઉત્પાદનો વિશે માહિતી હતી.
એલએસપી વિનિયમ બેંકિંગ યુનિટ (આર) કા એજન્ટ જે ગ્રાહકને જોડે છે, મૂલ્ય-નિર્ધારણ કરવું, તેની દેખરેખ અને ચોક્કસ લોનની વસૂલાત અથવા લોન પોર્ટફોલિયોમાં વર્તમાન આઉટસોર્સિંગ ડાયરેક્ટરોની રચનાનું કામ કરે છે.

આરબીઆઈ ને ડિજિટલ-કર્જ ઉત્પાદનોમાં પારદર્શિતા પર એક મસાદા પ્રસ્તાવમાં જણાવ્યું હતું કે, ‘એવા સંજોગોમાં, જીએસએસપી લોન આપતી ઘણી સાથે જોડાયેલી છે, લોન લેનાર સંભવિત ગ્રાહકની ઓળખ ઉભી કરવાને પહેલા નથી હોતી. જરૂર.’

પ્રસ્તાવના, એલોએસપીને લોન લેવાની જરૂર છે. આ બ્યોરેમાં લોનની મુદત આપવા માટે યુનિટનું નામ, તેની રકમ અને વધારાની વાર્ષિક ટકાવારી અને અન્ય સ્થિતિની માહિતી હોવી જોઈએ. આરબીઆઈએ આ પ્રસ્તાવ પર 31 મે સુધી ટિપ્પણીઓ માંગી છે.

  • સરકારી પ્રતિભૂતિઓમાં એફપીઆઈ રોકાણ સરહદમાં ફેરફાર નથી: આરબીઆઈએ શુક્રવારે કહ્યું કે નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે સરકારી પ્રતિભૂતિઓ, રાજ્ય વિકાસ લોન અને કારપોરેટ બૅન્ડમાં વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણની સરહદમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. હજુ પણ આ રોકાણ સરહદ શ્રેણી: છે, બંને અને 15 ટકા છે.
  • નિયમિત બેંક બનવા માટે યોગ્ય એસએફબી સે માંગે એપ્લિકેશન :આરબીઆઈ ને નિયમિત બેંક બનવા માટે શુક્રવાર માટે યોગ્ય સ્માલ ફાઈનેંસ (એસએફબી) બેંક દ્વારા અરજી કરવામાં આવી છે. આ સમયે એયુ સ્માલ ફાઈનેંસ બેંક, ઇક્વિટાસ સ્માલ ફાઈનેંસ બેંક અને ઉજ્જીવન સ્માલ ફાઈનેંસ બેંક ઘણા એસએફબી દેશમાં કાર્ય કરી રહ્યા છે.

અરજી કરવા માટે SFBની ન્યૂનતમ નેટવર્થ રૂ. 1000 કરોડ હોવી જોઈએ. SFB છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ષ માટે નફાકારક હોવું જોઈએ અને છેલ્લા બે વર્ષમાં SFBની કુલ NPA અને ચોખ્ખી NPA અનુક્રમે ત્રણ અને એક ટકા અથવા તેનાથી ઓછી હોવી જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from NEWS 18 GUJARATI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading