Income Tax: જાણો શું છે ભારતમાં 2024-25 માં Tax Free Income કર મુક્ત આવક

red pen on white envelopes

Tax Free Income: ભારતમાં, આવકવેરા અધિનિયમ, 1961 હેઠળ અમુક આવકના સ્ત્રોતો કરપાત્ર નથી. કરમુક્ત આવક તરીકે ઓળખાય છે, IT વિભાગ આ મુક્તિ હેઠળ આવતી આવક પર કર કપાત કરી શકતો નથી. આથી, વ્યક્તિઓ તેમના ITR (ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન) ફાઇલ કરતી વખતે આ છૂટનો લાભ લઈને તેમના કર પર બચત કરવાનો માર્ગ નક્કી કરી શકે છે. તમારું આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરતા પહેલા કરમુક્ત આવકના સ્ત્રોતો વિશે જાગૃત રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે. અનુરૂપ મુક્તિઓ નવી કર વ્યવસ્થા હેઠળ પણ માન્ય છે, જે નાણાકીય વર્ષ 2023-24 થી ડિફોલ્ટ તરીકે રજૂ કરવામાં આવી છે. ચાલો ભારતમાં 2024-25માં કરમુક્ત આવક વિશે વધુ વિગતો શોધીએ.

ભારતમાં Tax Free Income સ્ત્રોતો શું છે?

 Tax Free Income
Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com

જ્યારે તમે તમારું આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરો છો, ત્યારે તમારે નીચેના સ્ત્રોતોથી વાકેફ હોવું આવશ્યક છે. આ સ્ત્રોતોમાંથી થતી આવક ભારતમાં કરમુક્ત છે, અને તેથી, તે કરમુક્ત છે.

કૃષિ આવક

આવકવેરા અધિનિયમની કલમ 10(1) સ્પષ્ટ કરે છે કે ખેતી અને ખેતીમાંથી મળેલી આવકને ભારતમાં કરમુક્ત આવક ગણવામાં આવે છે. 1961 ના આવકવેરા કાયદાના અમલીકરણથી, ભારત સરકારે કૃષિ આવકને કરની જવાબદારીમાંથી મુક્તિ આપી છે. આ મુક્તિનો ઉદ્દેશ્ય ખેડૂતોના કલ્યાણને પ્રોત્સાહન આપવા અને કૃષિ ક્ષેત્રમાં વૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. ભારતમાં 2024-25માં કૃષિ કમાણી કરમુક્ત રહે તે સુનિશ્ચિત કરીને આ મુક્તિ ચાલુ રાખવામાં આવી છે.

કૃષિ આવક આમાંથી પેદા થતી આવકને આવરી લે છે:

 • ફળો, શાકભાજી, કઠોળ, અનાજ, મસાલા વગેરે જેવા કૃષિ પાકોનું ઉત્પાદન, પ્રક્રિયા અને વેચાણ.
 • ખેતીની જમીન અથવા મકાનમાંથી ભાડાની આવક.
 • ખેતીની જમીનના વેચાણમાંથી મેળવેલ મૂડી/નફો

જો કે, ચોખ્ખી કૃષિ આવક રૂ. 5,000 કરતાં વધુ હોય અને બિન-કૃષિ આવક મૂળભૂત મુક્તિ મર્યાદા કરતાં વધુ હોય તેવા કિસ્સામાં કર લાગુ પડે છે.

જીવન વીમા પોલિસીમાંથી પાકતી મુદતની રકમ

આવકવેરા અધિનિયમની કલમ 10(10D) મુજબ, જીવન વીમા પૉલિસીમાંથી પાકતી મુદતની રકમ કરમુક્ત છે જો ચૂકવેલ પ્રીમિયમની રકમ એપ્રિલ 1, 2012 પછી જારી કરવામાં આવેલી પૉલિસી માટે વીમાની રકમના 10% કરતાં વધુ ન હોય, અને અગાઉ જારી કરાયેલી પોલિસીના કિસ્સામાં 20%.

પ્રોવિડન્ટ ફંડમાંથી આવક

સરકારી કર્મચારીઓ દ્વારા સ્ટેચ્યુટરી પ્રોવિડન્ટ ફંડમાંથી મળતી રકમ કરમુક્ત છે. માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડમાંથી ખાનગી કર્મચારીઓને મળેલી રકમને ભારતમાં કરમુક્ત આવક ગણવામાં આવે છે, જો કર્મચારી 5 વર્ષ સુધી સતત સેવા આપે છે. ભારતમાં, કર્મચારીના પગારમાંથી અમુક ટકા બાદબાકી કરીને પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં યોગદાન આપવામાં આવે છે. ઉપરાંત, વ્યાજ સહિત પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં જમા કરવામાં આવેલી રકમને કરમાંથી સંપૂર્ણપણે મુક્તિ મળે છે.

ભેટ

આવકવેરા અધિનિયમ, 1961ની કલમ 56 મુજબ, કોઈપણ સંબંધી પાસેથી અથવા વ્યક્તિના લગ્ન પ્રસંગે, અથવા વિલ અથવા વારસા હેઠળ, ચૂકવણી કરનારના મૃત્યુના ચિંતનમાં, અથવા સ્થાનિક સત્તાધિકારી પાસેથી અથવા કોઈપણ ટ્રસ્ટ પાસેથી પ્રાપ્ત ભેટો. અથવા કોઈપણ શૈક્ષણિક અથવા તબીબી સંસ્થા વગેરેમાંથી, ભારતમાં કરમુક્ત આવક ગણવામાં આવે છે. આમાં નાણાં, મિલકત, ઝવેરાત, પુરાતત્વીય સંગ્રહ, રેખાંકનો, ચિત્રો, શિલ્પો, કલા અથવા બુલિયનનું કોઈપણ કાર્ય, જેમાં વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ સંપત્તિનો સમાવેશ થાય છે.

કલમ 56 માં ઉલ્લેખિત સૂચિ સિવાયના લોકો પાસેથી મળેલી કોઈપણ ભેટો પર રૂ. 50,000 સુધીની છૂટ છે. વધુ સારી રીતે સમજવા માટે નીચેનું કોષ્ટક તપાસો:

સંપત્તિની પ્રકૃતિથ્રેશોલ્ડ મર્યાદા
પૈસા જો ભેટ તરીકે મળેલી રોકડ રૂ. 50,000, સમગ્ર રકમ કરપાત્ર છે.
જંગમ મિલકત1. વિચારણા વિના- મિલકતની કુલ FMV > રૂ. 50,000, વાજબી બજાર મૂલ્ય કરપાત્ર છે.
2. જ્યારે FMV વિચારણા કરતાં ઓછામાં ઓછા રૂ. 50,000, તફાવત કરપાત્ર છે.
સ્થાવર મિલકત (જમીન અથવા મકાન)1. વિચારણા વિના – સ્ટેમ્પ ડ્યુટી મૂલ્ય (SDV) જો તે રૂ. કરતાં વધી જાય. 50,000.
2. અપૂરતી વિચારણા – જો SDV-વિચારણા રૂ. 50,000 થી વધુ અને વિચારણાના 10% થી વધુ હોય, તો તફાવત કરપાત્ર છે.

શિષ્યવૃત્તિ અને પુરસ્કારો (Scholarships and Rewards)

શિષ્યવૃત્તિ કે જે સંસ્થાઓ વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ હેતુઓ માટે પ્રદાન કરે છે તે ભારતમાં કરમુક્ત આવક છે. જે વિદ્યાર્થીઓ ખાનગી સંસ્થાઓ, સરકારી સંસ્થાઓ અથવા શિક્ષણ માટેની અન્ય સંસ્થાઓ તરફથી પુરસ્કારો અથવા શિષ્યવૃત્તિ મેળવે છે તેઓને કરમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે.

કલમ 10 (17A) મુજબ, જે વિદ્યાર્થીઓ રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર અથવા અન્ય સરકારી ઓથોરિટી અથવા ભારત સરકાર દ્વારા મંજૂર કરાયેલ અન્ય કોઈપણ પુરસ્કાર અથવા પુરસ્કારો મેળવે છે તેઓને કર મુક્તિ આપવામાં આવે છે.

પરમવીર ચક્ર, મહાવીર ચક્ર, વીર ચક્ર જેવા શૌર્ય પુરસ્કારોના વિજેતાઓ અને અન્ય પેન્શન મેળવનારાઓને પ્રાપ્ત થતી પેન્શન પર કરમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે.

ગ્રેચ્યુઈટી

જો કોઈ વ્યક્તિ ગ્રેચ્યુઈટી તરીકે રકમ મેળવે છે, તો તે વ્યક્તિના રોજગારના પ્રકારને આધારે કરમુક્ત ગણવામાં આવે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ સરકારી કર્મચારી હોય, તો ગ્રેચ્યુઈટી તરીકે મેળવેલી સંપૂર્ણ રકમ કરમુક્ત ગણવામાં આવે છે.

ગ્રેચ્યુઈટી એક્ટ, 1972 હેઠળ આવરી લેવામાં આવતી બિન-સરકારી સંસ્થામાં, કર્મચારી માટે નીચેનામાંથી ન્યૂનતમને કરવેરામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે.

 • પ્રાપ્ત ગ્રેચ્યુટીની વાસ્તવિક રકમ
 • INR ₹20 લાખ
 • છેલ્લો ઉપાડેલ પગાર (માત્ર મોંઘવારી ભથ્થું અને મૂળ પગારનો સમાવેશ થાય છે) * નોકરીના વર્ષોની સંખ્યા * 15)/26

જો કોઈ સંસ્થા ગ્રેચ્યુઈટી એક્ટ, 1972નું પાલન કરતી નથી, તો નીચેનામાંથી ન્યૂનતમને કરવેરામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે.

 • પ્રાપ્ત ગ્રેચ્યુટીની વાસ્તવિક રકમ
 • INR ₹ 10 લાખ
 • છેલ્લા 10 મહિનાનો સરેરાશ પગાર * નોકરીના વર્ષોની સંખ્યા * 0.5
 • નોંધ કરો કે સરકારી કર્મચારીઓ માટે, નિવૃત્તિ અથવા મૃત્યુ પર પ્રાપ્ત ગ્રેચ્યુઇટીની રકમ સંપૂર્ણપણે મુક્તિ છે.

એન્કેશમેન્ટ Leave

કેન્દ્ર અથવા રાજ્ય સરકારના કર્મચારી દ્વારા નિવૃત્તિ પછી મળેલી રજા રોકડ રકમ સંપૂર્ણપણે કરમુક્ત છે. જો કે, નિવૃત્તિ અથવા રાજીનામું પછી ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત થતી રજા રોકડ રકમ પર ઉચ્ચ મર્યાદા છે. બજેટ 2023 સાથે, ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ માટે કર મુક્તિ મર્યાદા રૂ.3 લાખથી વધારીને રૂ.25 લાખ કરવામાં આવી છે.

HUFs તરફથી રસીદ

જો કોઈ વ્યક્તિને HUF સભ્ય તરીકે રસીદ મળે, તો તેને ભારતમાં કરમુક્ત આવક ગણવામાં આવે છે. જો કે, IT એક્ટ હેઠળ ચોક્કસ HUFનું અલગથી મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ. જો HUF એ એક અલગ આવકવેરાની ગણતરી કરી હોય અને તેણે પહેલેથી જ જવાબદાર કર ચૂકવી દીધા હોય, તો સભ્યોએ આવા HUF પાસેથી મેળવેલી રસીદો પર ટેક્સ ચૂકવવો પડતો નથી.

LLP અથવા ભાગીદારી પેઢીમાંથી શેર કરો

જો કરદાતા એલએલપી અથવા ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદાર હોય કે જેનું આવકવેરા માટે અલગથી મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હોય, તો કરદાતાનો નફાનો હિસ્સો સંપૂર્ણપણે કરમાંથી મુક્ત છે. જો કે, એલએલપી અથવા ભાગીદારી પેઢીનું અલગથી મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ. અન્ય રસીદો, જેમ કે પગાર અથવા વ્યાજ, સંપૂર્ણપણે કરપાત્ર છે.

પેન્શન

પેન્શનના સંદર્ભમાં ચૂકવણીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે જ્યારે તે અમુક શરતોને આધીન છે. સરકારી કર્મચારીઓના કિસ્સામાં, તે સંપૂર્ણપણે મુક્તિ છે. જ્યાં અન્ય કર્મચારીઓના કિસ્સામાં, નીચેની રકમ મુક્તિ છે –

 • જો કર્મચારી ગ્રેચ્યુટીની રસીદમાં હોય તો – ⅓ x (કમ્યુટેડ પેન્શન પ્રાપ્ત / કમ્યુટેશન%) x 100
 • જો કર્મચારીને કોઈ ગ્રેચ્યુઈટી પ્રાપ્ત ન થાય તો – ½ x (કમ્યુટેડ પેન્શન પ્રાપ્ત / કમ્યુટેશન%) x 100

યુનાઈટેડ નેશન્સ ઓર્ગેનાઈઝેશન (યુએનઓ) જેવી સંસ્થા તરફથી મળતું પેન્શન એ કર્મચારી અથવા તેમના પરિવારો માટે કરમુક્ત આવક છે. કર્મચારીના આશ્રિતોને જે કૌટુંબિક પેન્શન મળે છે તે આંશિક રીતે કરમુક્તિ છે. આવા કિસ્સામાં, પેન્શનના 33% અથવા રૂ. 15,000, બેમાંથી જે ઓછું હોય તે કરમુક્ત હશે. ભારતીય સશસ્ત્ર દળોના પરિવારના સભ્યો જે પેન્શન મેળવે છે તે કરમુક્ત છે.

વ્યાજની આવક

ચોક્કસ વ્યાજની આવક આવકવેરા કાયદાની કલમ 10(15) હેઠળ સંપૂર્ણ મુક્તિ શ્રેણી હેઠળ આવે છે. તેઓ નીચે સૂચિબદ્ધ છે.

 • સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ મેળવેલ બેંક વ્યાજ.
 • ગોલ્ડ ડિપોઝિટ બોન્ડ પર મેળવેલ વ્યાજની આવક.
 • સ્થાનિક સત્તાવાળાઓના બોન્ડમાં રસ.
 • ભોપાલ ગેસ પીડિત વ્યાજ જમા કરે છે.
 • કરમુક્ત ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બોન્ડ્સમાંથી મેળવેલ વ્યાજની આવક.
 • ઉધાર લીધેલા નાણાં પર સ્થાનિક સત્તાધિકારી અથવા સરકાર દ્વારા ચૂકવવામાં આવતું વ્યાજ.
 • EPF અને PPF પર વાર્ષિક રૂ. 2.5 લાખથી ઓછા યોગદાન માટે વ્યાજ મળે છે
 • NRE એકાઉન્ટ્સમાંથી જનરેટ થયેલ વ્યાજ
 • કરમુક્ત ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર વ્યાજ મળે છે

ભારતમાં Tax Free Income મર્યાદા

નીચેના મુદ્દાઓ ભારતમાં કરમુક્ત આવકની મર્યાદાને સ્પષ્ટ કરે છે.

 • જૂની કર વ્યવસ્થા હેઠળ, 60 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના વ્યક્તિને રૂ. 2.5 લાખ સુધીની છૂટ, વરિષ્ઠ નાગરિકો (60-80 વર્ષ)ને રૂ. સુધીની છૂટ છે. 3 લાખ અને સુપર વરિષ્ઠ નાગરિકો (80 વર્ષથી વધુ)ને રૂ.5 લાખ સુધીની છૂટ છે.
 • નવી કર વ્યવસ્થા પસંદ કરનાર વ્યક્તિઓ માટે કર મુક્તિ મર્યાદા રૂ. 3 લાખ છે.

Explore Some New

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from NEWS 18 GUJARATI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading